Let op lees dit eerst!: Coronavirus en de richtlijnen van het RIVM

Coronavirus en de richtlijnen van het RIVM

Al enige tijd houdt het coronavirus ook Nederland in haar greep. Het begon klein, maar al snel breidde de pandemie zich uit.

Nu ook de scholen, horeca enz. moeten de deuren sluiten n.a.v. de laatste richtlijnenop 15 maart, neemt ook de LOTUSkring Uithoorn haar verantwoordelijkheid.

In ieders belang, dus ook die van cursisten en examenkandidaten alsmede LOTUSslachtoffers, zullen de LOTUSslachtoffers van de kring Uithoorn in ieder geval t/m 31 maart 2020 geen bijdrage leveren aan EHBO/BHV enz. (herhalings)cursussen en examens.

We volgen de berichtgevingen en de richtlijnen van het RIVM op de voet.

Op de website van het Oranje Kruis staat de nodige info over het corona virus https://www.hetoranjekruis.nl/nieuws/2020/03/richtlijnen-bestrijding-coronavirus/ 

Op de website van het Oranje Kruis staat aangegeven dat opleidingsinstituten de examendata kosteloos kunnen wijzigen. Maak daarvan gebruik, hoe vervelend ook. Als we allemaal moeten bijdragen aan het inperken en stoppen van dit virus, dan moeten we dit besluit nemen.