Opleiding.
De opleiding tot LOTUSslachtoffer duurt ongeveer 40 lessen van ruim 2 uur. De lessen zijn 2 x per maand van
september tot en met mei. Er wordt gewerkt uit het Lotusleerboek, waarin verschillende modules staan. Voor het diploma
Lotus moet je 2 modules doen. De eerste module is Grimeren en Acteren.
Daarna volgt de module Ontwerpen en Ensceneren, die eigenlijk niet los kan staan van de 1e module, omdat je een
ongevalstoedracht moet ontwerpen voor je een letsel kunt gaan grimeren. Tijdens de opleiding zal dus aan beide modules
gewerkt worden.

Wat leer je zoal tijdens de opleiding?

Een greep uit de Module Grimeren en Acteren:
Welk materiaal gebruik je
Hoe maak je namaakweefsel op kleur
Welke specifieke kenmerken heeft een wond
Wat is je gedrag en houding (lichaamstaal)
Wat doet meer of minder pijn
Hoe is je reactie op de hulpverlening

Een greep uit de Module Ontwerpen en Ensceneren:
Wat deed je op die plaats
Wat is de ongevalstoedracht
Kan het letsel door die toedracht ontstaan zijn
Waar moet je liggen/zitten
Hoe moet je de omgeving aanpassen om het echt te laten lijken

Eindtermen voor diploma LOTUS:
Snij-, steek-, scheur-, lap- en schaafwond
Brandwonden, 1e, 2e en 3e graads naar oorzaak
Ernstige uitwendige bloedingen
Botbreuken benen en armen
Shock
Bewusteloosheid (met bijkomen)
Warmte- en koudeletsels

Al met al is het dus nog steeds een opleiding die je niet zomaar even doet. Er komt heel wat bij kijken en je bent dan ook
ruim 2 jaar bezig met de opleiding. Je moet kunnen grimeren, de verwonding moet kloppen met het verhaal, je moet
kunnen toneelspelen, maar ook moet je de medische achtergrondkennis hebben om een letsel goed uit te kunnen
beelden.


Wat is er nou zo leuk aan?
Je komt nog eens ergens (allerlei bedrijven)
Samenspel tussen meerdere slachtoffers en Eerste Helpers
Je hebt zelf als Eerste Helper meer parate kennis
Goed gevoel iets wezenlijks bij te dragen aan het helpen van mensen