Over ons
De LOTUSkring Uithoorn is een gezellige groep van ongeveer 40 lotus mensen uit de regio die ligt tussen Amsterdam, Maarssen, Woerden, Alphen en Hoofddorp. Onze kring bestaat ruim 35 jaar en is nog steeds erg actief.

Elke 2e donderdag van de maand hebben we een kringles waarin oude letsels en vaardigheden herhaald en nieuwe aangeleerd worden. De lessen worden gegeven door lotusinstructeurs die bijgestaan worden door een arts. Deze arts kan de gegrimeerde en geacteerde letsels op echtheid controleren en zo nodig advies voor verbetering geven.

Onze LOTUSkring heeft een bestuur dat regelmatig vergadert.

De aanvragen voor inzet van slachtoffers komen binnen bij het secretariaat. Het secretariaat zet de oefeningen in de agenda en de leden kunnen zich (tegenwoordig digitaal) opgeven voor een oefening.

Wat voor een soort aanvragen komen er bij ons zoal binnen?
Oefenavonden van EHBO-verenigingen met 1 tot 10 slachtoffers
Opleidingslessen voor nieuwe EHBO-ers
Herhalingslessen EHBO bij bedrijven
Herhalingslessen BHV-opleidingen zowel EHBO-gedeelte als ook ontruimingsoefeningen
Oefeningen met de brandweer
Rampenoefeningen
Oefeningen verwerken x slachtoffers in ziekenhuizen
Enkele keer een televisie opname

Eens per 3 jaar start een nieuwe opleiding voor EHBO-ers die slachtoffer willen worden. De lessen voor deze opleiding zijn over het algemeen op de 1e en 3e donderdag van de maand en worden ook door LOTUSinstructeurs en een arts gegeven.